Duomenų tvarkymo politika

Asmens duomenų tvarkymas darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu

Bendrovė gali rinkti jūsų asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis iš buvusio darbdavio, taip pat rinkti viešai skelbiamus duomenis (internete, socialiniuose tinkluose ir pan. prieinamą informaciją). Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas bendrovės interesas įvertinti Jūsų tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

Asmens duomenys bus saugomi 4 mėnesius nuo atrankos į šią darbo vietą pabaigos. Jūs turite teisę susipažinti su bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

UAB „FPI Baltic“, juridinio asmens kodas 300016801, buveinės adresas Liuksemburgo aklg. 31, LT-46401 Kaunas.

2011-2017 © Contract Furniture Solution EGOdizainas