UAB „FPI Baltic" - pažangi minkštų ir korpusinių baldų gamybos įmonė, nuolat didinanti pardavimų apimtis Vakarų Europos rinkose bei investuojanti į naujas technologijas, vykdo projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB „FPI Baltic" elektros gamybai", projekto Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-01-0048. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+". Projektui įgyvendinti skirta iki 125.000 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė numato įrengti 160 kWh galios saulės elektrinę su būtinąja susijusia įranga. Po projekto įgyvendinimo didelė dalis sunaudojamos elektros įmonėje bus gaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių, naudojant saulės energiją. Techninius sprendimus planuojama įdiegti 2018 metais.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įrengta moderni elektros energijos gamybos įranga leis įmonei produkciją gaminti efektyviau ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.

Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatyto ilgalaikio tikslo - pramonės vystymąsi grįsti naujausių, mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančių technologijų diegimu, didinti ne tik ekonominį, bet ir ekologinį įmonių efektyvumą, taupiau naudoti išteklius ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

 

2011-2017 © Contract Furniture Solution EGOdizainas